Naučná stezka

Od roku 2014 se mohou návštěvníci Hradiště seznámit s jeho historií i přírodními zajímavostmi na naučné stezce. Na trase dlouhé 1,2 km vás čeká celkem 11 zastavení. Úvodní trojkřídlá tabule se nachází přímo naproti kostelu sv. Jiří ve stínu ořešáku. Na její přední straně se nachází vedle prostoru pro pozvánky na aktuální akce také základní […]

Zvonice

Po 26 letech je ve zvonici u sv. Jiří opět zvon

Dřevěná zvonice byla u kostela sv. Jiří postavena okolo roku 1500. Osmiboká zděná podezdívka je vystavěna z opuky a uvnitř je vyplněna směsí hlíny a opuky. Důvodem je pohlcení rezonance při rozhoupání zvonů. Z úrovně podezdívky lze vystoupat po schodech do zvonového patra (s okny), nad kterým je vysoká stanová střecha. Zvonice má vzpěradlovou konstrukci. […]

Obnova luk a sadů

Historická ortofotomapa 50 léta

Revitalizace jižních teras hradištního návrší je zatím největším ochranářským projektem našeho pozemkového spolku. Jak je patrné z leteckých snímků, ještě v první polovině 20. století byl tento prostor porostlý pouze vysokokmennými ovocnými stromy. Později však terasy vlivem absence hospodaření zarostly hustými křovinami s převahou svídy krvavé. Vzhledem k poloze teras na hranici Přírodního parku Džbán, […]

Letošní Drakiáda na Hradišti je za námi

V sobotu 15. října proběhla ve spolupráci s městem Libušín v areálu Hradiště tradiční podzimní Drakiáda. Ačkoliv se po louce proháněl jen slabý vánek, odhodlání dětí a často i jejich rodičů zajistilo většině draků  alespoň chvilku slávy ve vzduchu. Během akce bylo připraveno drobné občerstvení i oheň k opečení buřtů. Zájemci se také mohli s […]

Sečeme, hrabeme… pro přírodu i příjemné vycházky

Přes léto jste nás mohli potkat na Hradišti s kosou, křovinořezem a hráběmi. Nejvíce jsme se věnovali terasám, kde rostlinstvo po odstranění křovin doslova bují. Pročistili jsme i naučnou stezku a křoviňáku neunikla ani loučka u cesty z Libušína. Na podzim budeme pokračovat s dalšími místy.

Hledáme další nadšence pro přírodu i historii

Hradiště je velké (máme zde v péči 7 ha) a Kladensko ještě větší. Nápadů, jak pomáhat přírodě nebo zpřístupňovat historii Hradiště lidem bychom měli spoustu. Rádi byste se ve volném čase věnovali něčemu smysluplnému? Přidejte se k nám!