Zvonice

Dřevěná zvonice byla u kostela sv. Jiří postavena okolo roku 1500. Osmiboká zděná podezdívka je vystavěna z opuky a uvnitř je vyplněna směsí hlíny a opuky. Důvodem je pohlcení rezonance při rozhoupání zvonů. Z úrovně podezdívky lze vystoupat po schodech do zvonového patra (s okny), nad kterým je vysoká stanová střecha. Zvonice má vzpěradlovou konstrukci. Rám na zavěšení zvonů je podepřen řadou šikmých vzpěr. Tato sestava trojúhelníkových rámů je velmi stabilní a umožňuje nejen zavěšení těžkých zvonů, ale i jejich bezpečné rozhoupání. Dubová zvonová stolice je upravená pro uložení dvou zvonů.

Oba zvony pocházely z dílny pražského mistra Bartoloměje Berounského, který zhotovil zvony i pro některé další dřevěné zvonice na Slánsku. Menší zvon s reliéfem sv. Petra pocházel z roku 1536 a dosloužil již dříve, do dnešních dnů se nedochoval. Větší zvon pocházel z roku 1504 a byl odcizen v roce 1996.

Po roce 2000 byla šindelová střecha a dřevěná konstrukce zvonice ve špatném stavu, hrozilo, že by časem došlo k jejímu zřícení. Za této situace se o zvonici začala zajímat zakladatelka ČSOP Kladensko Drahomíra Eiseltová. Od roku 2011 má ČSOP Kladensko zvonici ve výpůjčce od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno – Rozdělov a podařilo se vyjednat prostředky na její opravu. Byla přidělena dotace z programu LEADER prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy, další dotace byla získána z prostředků Ministerstva kultury, část nákladů hradila rozdělovská farnost a chybějící částku pro pokrytí této etapy opravy zvonice poskytlo formou daru město Libušín. Na jaře roku 2012 byla zahájena oprava. Postup opravy byl náročný, celá dřevěná zvonice byla rozebrána, na podezdívce zůstala jen původní dubová zvonová stolice. Bylo potřeba přezdít horní část podezdívky, která byla zatékající vodou rozvolněna a vlastně celou zvonici znovu postavit. Z původních dřevěných částí šlo použít jen minimum, většina byla zničena hnilobou a dřevokazným hmyzem. V následující etapě byla opravena zděná podezdívka, schody a dveře.

Dalším cílem bylo navrátit do zvonice zvon. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku na jeho pořízení. Získané prostředky zdaleka nestačily na zcela nový zvon. D. Eiseltové se podařilo domluvit odkoupení zvonu z kostela v Podmoklech, jedné z městských částí severočeského Děčína, kde instalovali jiný zvon. Až v roce 2022 došlo zásluhou našeho spolku, drobných dárců a města Libušína k zavěšení náhradního zvonu. Zvon je litinový, o průměru a výšce 80 cm a jeho patronem je sv. Antonín. Náročná příprava a instalace tohoto těžkého břemene proběhla ve spolupráci s významným českým zvonařem p. Manouškem, kovářem p. Fialou a firmou Lanostav. Zvonu slavnostně požehnal otec Jaroslav Kučera z farnosti Kladno-Rozdělov během Noci kostelů 10. 6. 2022.