Český svaz ochránců přírody Kladensko

Pečujeme o Hradiště Libušín a lokality vzácných druhů na Kladensku

Zpřístupňujeme historický areál hradiště, obnovujeme i jeho přírodní hodnoty. Udržujeme naučnou stezku, pořádáme prohlídky, Noc kostelů, Drakiádu. Na jižním svahu hradiště vytváříme nový prostor pro vzácné druhy rostlin a živočichů i pro vaše vycházky. Spojujeme nadšence pro přírodu a historii, odborníky, studenty i lidi, kteří se prostě jen rádi zapojí do smysluplné práce pro přírodu a veřejný prostor. Postupně rozšiřujeme naše aktivity o péči o lokality vzácných druhů na Kladensku.

Aktuality

Ovocný sad pod svatým Jiřím nezanikne

Na stráni pod svatým Jiřím bývaly louky a ovocné stromy. Za desítky let bez hospodaření vše pozřely křoviny a nálet. Letos na jaře jsme se pustili do odstraňování křovin ve spodní části stráně a z křovin jsme osvobodili i přes desítku dožívajících ovocných stromů. Jejich řadu jsme na konci listopadu doplnili stromky novými – jedenácti hrušněmi a jabloněmi. Pro výsadbu jsme vybrali staré odrůdy, čímž přispějeme k jejich zachování. 

Letošní Drakiáda na Hradišti je za námi

V sobotu 15. října proběhla ve spolupráci s městem Libušín v areálu Hradiště tradiční podzimní Drakiáda. Ačkoliv se po louce proháněl jen slabý vánek, odhodlání dětí a často i jejich rodičů zajistilo většině draků  alespoň chvilku slávy ve vzduchu. Během akce bylo připraveno drobné občerstvení i oheň k opečení buřtů. Zájemci se také mohli s členy ČSOP vydat na komentovanou prohlídku kostela sv. Jiří i dřevěné zvonice, nebo přírodovědnou vycházku po naučné stezce.

Sečeme, hrabeme… pro přírodu i příjemné vycházky

Přes léto jste nás mohli potkat na Hradišti s kosou, křovinořezem a hráběmi. Nejvíce jsme se věnovali terasám, kde rostlinstvo po odstranění křovin doslova bují. Pročistili jsme i naučnou stezku a křoviňáku neunikla ani loučka u cesty z Libušína. Na podzim budeme pokračovat s dalšími místy.

Co děláme

Komentované prohlídky zvonice a kostela: každou poslední sobotu v měsíci od 14 hodin

Naučná stezka

Od roku 2014 se mohou návštěvníci Hradiště seznámit s jeho historií i přírodními zajímavostmi na naučné stezce. Na trase dlouhé 1,2 km vás čeká celkem

Zobrazit více »
Po 26 letech je ve zvonici u sv. Jiří opět zvon

Zvonice

Dřevěná zvonice byla u kostela sv. Jiří postavena okolo roku 1500. Osmiboká zděná podezdívka je vystavěna z opuky a uvnitř je vyplněna směsí hlíny a

Zobrazit více »
Historická ortofotomapa 50 léta

Obnova luk a sadů

Revitalizace jižních teras hradištního návrší je zatím největším ochranářským projektem našeho pozemkového spolku. Jak je patrné z leteckých snímků, ještě v první polovině 20. století

Zobrazit více »

Jak nás podpořit?

Práce v ČSOP Kladensko nás baví a děláme ji z nadšení ve volném čase. Bez vaší podpory ji ale mnoho nezvládneme. Možností, jak nám pomoci, je hodně a nemusí vás to stát ani korunu.

Spolupracujeme

ČSOP
Město Libušín
Farnost Rozdělov
Halda Kladno
Blíž přírodě