Naučná stezka

Od roku 2014 se mohou návštěvníci Hradiště seznámit s jeho historií i přírodními zajímavostmi na naučné stezce. Na trase dlouhé 1,2 km vás čeká celkem 11 zastavení. Úvodní trojkřídlá tabule se nachází přímo naproti kostelu sv. Jiří ve stínu ořešáku. Na její přední straně se nachází vedle prostoru pro pozvánky na aktuální akce také základní historický a stavební přehled o slovanském hradišti a gotickém kostele a dřevěné zvonici. Zadní strana seznamuje návštěvníky s vybranými rostlinnými i živočišnými druhy, které Hradiště obývají, a geologickým vývojem.

Další zastavení jsou pojata jako nízké dřevěné sloupky s informační tabulkou na svém vrcholu. Najdete je na trase, která vede přes první val hradiště, k druhému valu a podél něj až k příjezdové cestě, poté dolů ke studánce a výhledu na odval dolu Schoeller, odkud se suťovým lesem a částí bývalého sadu dostanete na cestu vedoucí z Libušína až zpět ke kostelu sv. Jiří. Tam je také možné si oddechnout na posezení pod rozvětvenou babykou.
Zobrazte si trasu na mapy.cz.

Plánek naučné stezky, jednotlivá zastavení jsou vyznačena červeně.
Plánek naučné stezky, jednotlivá zastavení jsou vyznačena červeně.

Upozornění: Část stezky mezi studánkou a cestou z Libušína nahoru na Hradiště je za mokra hůře schůdná. Na pěšině je několik příkrých úseků, které jsou kluzké. 

Mimo trasu naučné stezky najdete ještě další dvě zastavení. Obě jsou věnována zajímavým dřevinám – první mohutnému dřínu u západního vstupu na akropoli a druhé rozlomené třešni nedaleko někdejšího domku hrobníka. Zde se dozvíte význam mrtvého a odumírajícího dřeva pro biodiverzitu. Kdo ještě nemá dost, nedaleko napojení naučné stezky na cestu z Libušína může projít průsekem do námi obnovovaného sadu na terasách na jižním svahu návrší.

Naučná stezka okolo Hradiště byla vybudována členy ČSOP Kladensko. V roce 2021 jsme naučnou stezku částečně zrekonstruovali a obnovili některé informační tabulky. Financování zajistil program Blíž přírodě generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS.