Hradiště Libušín

Plánujete výlet na Hradiště Libušín?

  • hradiště je přístupné po zelené turistické značce od Dolu Libušín (po rovině) nebo z města Libušín (do kopce), GPS: 50.1614558N, 14.0363553E
  • naučná stezka, která vás provede areálem hradiště, je celoročně přístupná
  • každou poslední sobotu v měsíci od 14 hodin pořádáme komentovanou prohlídku kostela a zvonice, prohlídka začíná u hlavního informačního panelu
  • komentované prohlídky nejen kostela, zvonice, ale i naučné stezky probíhají také při pravidelných akcích Noc kostelů a Drakiáda
  • pokud máte zájem o prohlídku pro větší skupinu, lze domluvit individuální termín, kontaktujte nás
  • prosíme návštěvníky Hradiště, aby si užili krátkou procházku (500 m), ponechali svá vozidla u silnice a nejezdili až na louku Hradiště
  • také oceníme, když obaly od svých svačin a další odpadky buď odnesete nebo odložíte do odpadkových košů
  • o areál Hradiště se staráme dobrovolnicky ve svém volném čase, pokud se vám u nás líbí, podpořte nás

Hradiště

Historie Hradiště, jak se tomuto odlehlému koutu Libušína říká, sahá hluboko do středověku. Podle archeologických nálezů zde první sídlo vzniklo v 6. století. Kronikář Kosmas ho dokonce spojuje s bájnou Krokovou dcerou, kněžnou Libuší.
Hradiště na ostrohu nad údolím Knovízského potoka vzniklo patrně již v desátém století a patřilo k nejrozsáhlejším opevněným hradištím Přemyslovců na českém území. Jeho sláva však netrvala dlouho a už koncem 11. století pozbývá významu.
Tři mohutné valy, které chránily areál před útokem z plošiny na západě, jsou patrné dodnes. Severní část prvního a druhého předhradí byla na počátku 20. století zničená dolem Schoeller.
Více informací o hradišti Libušín můžete čerpat z odborných publikací Z. Váni (1973) a L. Varadzina (2012), které jsou dostupné v Archeologickém atlasu ČR.

Kostel sv. Jiří

Je velmi pravděpodobné, že již v počátcích zdejšího osídlení stávala na Hradišti dřevěná sakrální stavba. Přímým předchůdcem současného jednolodního kostela sv. Jiří byl ale až románský kostel vystavěný nejpozději ve 13. století. Z něj se podle písemných dokladů ze stavebních úprav na počátku 20. století zachoval v severní stěně zazděný portál, který však dnes již není nijak patrný.

První velkou přestavbou prošla budova v období gotiky ve 14. století. Z této historické etapy pochází presbytář s masivní křížovou klenbou, sedile, vítězným obloukem a typickými lomenými okny. Zbývající architektonické prvky mají svůj původ především v baroku. Jde například o voluty po stranách štítu a oválné okno v jeho středu. Rozsáhlé stavební práce zde probíhaly i v průběhu 20. století,  kdy musel být kostel kvůli těžbě černého uhlí na sousedním dole Schoeller staticky zajištěn, jelikož hrozilo jeho zřícení. 

Interiér svatojiřského svatostánku dnes působí velmi strohým dojmem. Původní, nepříliš bohatý mobiliář, byl v průběhu minulého století postupně rozkraden, případně převezen na domovskou farnost v Rozdělově. Takový osud potkal například zdejší varhany, které dnes slouží v kostele sv. Václava. U sv. Jiří zůstala vedle jednoduchých lavic také replika barokního oltáře s poněkud neumělou kopií obrazu zobrazující tradiční motiv boje sv. Jiří s drakem a vyřezávaná kazatelna. Obojí v nepříliš utěšeném stavu. 

Význam svatého Jiří pro libušínské věřící významně poklesl následkem zbudování velkého neogotického kostela sv. Prokopa v centru obce v roce 1908. Dnes se tu koná poutní mše pouze jednou ročně, a to vždy v neděli kolem dubnového svátku patrona svatostánku sv. Jiří. Památkovou ochranu v současnosti pojímá vedle kostela také zdí obehnaný areál hřbitova s raně barokním náhrobkem Jiřího Smékala a dřevěná gotická zvonice (prozkoumejte Památkový katalog Národního památkového ústavu). 

Zvonice

Zvonice je postavena na mnohoúhelníkové kamenné podezdívce. Původní trámový krov je opatřen šindelovou krytinou, která však zubu času neodolala a musela být v nedávné době nahrazena novou. Uvnitř se dříve nacházely dva zvony, o které však zvonice během 20. století přišla. V roce 2022 se našemu spolku podařilo zařídit zavěšení náhradního litinového zvonu.

Přečtěte si o zvonici více.