V sobotu 15. října proběhla ve spolupráci s městem Libušín v areálu Hradiště tradiční podzimní Drakiáda. Ačkoliv se po louce proháněl jen slabý vánek, odhodlání dětí a často i jejich rodičů zajistilo většině draků  alespoň chvilku slávy ve vzduchu.

Během akce bylo připraveno drobné občerstvení i oheň k opečení buřtů. Zájemci se také mohli s členy ČSOP vydat na komentovanou prohlídku kostela sv. Jiří i dřevěné zvonice, nebo přírodovědnou vycházku po naučné stezce.