Co děláme

Naučná stezka

Od roku 2014 se mohou návštěvníci Hradiště seznámit s jeho historií i přírodními zajímavostmi na naučné stezce. Na trase dlouhé 1,2 km vás čeká celkem

Zobrazit více »
Po 26 letech je ve zvonici u sv. Jiří opět zvon

Zvonice

Dřevěná zvonice byla u kostela sv. Jiří postavena okolo roku 1500. Osmiboká zděná podezdívka je vystavěna z opuky a uvnitř je vyplněna směsí hlíny a

Zobrazit více »
Historická ortofotomapa 50 léta

Obnova luk a sadů

Revitalizace jižních teras hradištního návrší je zatím největším ochranářským projektem našeho pozemkového spolku. Jak je patrné z leteckých snímků, ještě v první polovině 20. století

Zobrazit více »