O nás

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Kladensko je jednou ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody, největší nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny, životního prostředí i kulturního dědictví. Zároveň je také součástí sítě Pozemkových spolků, které se aktivně podílejí na péči o cenné přírodní lokality na základě dlouhodobých dohod s vlastníky či přímého vlastnictví lokalit.

Hlavním cílem naší organizace je péče o širší prostor bývalého slovanského hradiště Libušín při kostele sv. Jiří nad Libušínem nedaleko Kladna a jeho zpřístupňování veřejnosti. V budoucnu bychom naši působnost rádi rozšířili na lokality vzácných druhů na Kladensku.

Naše zaměření není z podstaty místa pouze ochrana přírody, ale i péče o kulturní památku – areál hradiště a dřevěnou gotickou zvonici. Zde vždy poslední sobotu v měsíci pořádáme komentované prohlídky pro veřejnost. Každoročně se také zapojujeme do Noci kostelů, během které připravujeme bohatý kulturní program pro všechny věkové kategorie. Naopak především pro ty nejmenší je určena tradiční podzimní Drakiáda.
Kdo si chce vychutnat atmosféru Hradiště individuálně, může si projít naši naučnou stezku a seznámit se zajímavostmi ze zdejší historie i přírody, nebo jen tak rozjímat na posezení pod mohutnou babykou.

Ochranářské aktivity ČSOP Kladensko spočívají především v obnově trávníků a sadu na jižních terasách akropole hradiště. Příležitostně děláme také botanické průzkumy.
Zabýváme se i osvětovou činností: ve spolupráci se spolkem Halda pořádáme přírodovědné exkurze na Kladensku a podílíme se na pořádání regionální ochranářské konference “Z kladenských lesů, vod a strání” ve Sládečkově vlastivědném muzeu.

Z naší historie

2021obnovujeme naučnou stezku a oblíbené posezení pod javory
2020první vyřezávky křovin na spodních terasách jižního svahu Hradiště
2019v rámci pravidelného zapojení do akce Ukliďme svět pořádáme tentokrát úklid podél potoka v Libušíně, podařilo se sesbírat velké množství odpadu
2018došlo ke změně ve vedení spolku, předsedou se stal Jan Ortinský
2016podařilo se domluvit dlouhodobý pronájem zarostlého jižního svahu Hradiště s cílem obnovit zde sad
2015kromě akcí na Hradišti (Jarní a Podzimní doba hradištní, Noc kostelů) poprvé pořádáme společně se spolkem Halda tři vycházky za přírodou Kladenska
2014dokončení a otevření naučné stezky okolo Hradiště, pořádáme na Hradišti Jarní a Podzimní dobu hradištní a poprvé Noc kostelů
2013začínáme pracovat na naučné stezce
2012proběhla náročná oprava zvonice
2011máme ve správě zvonici, pozemky na akropoli hradiště a hrobnický domeček
2008ČSOP Kladensko založila Drahomíra Eiseltová, od začátku byla hlavní duší a tahounem naší organizace