Naučná stezka

Od roku 2014 se mohou návštěvníci Hradiště seznámit s jeho historií i přírodními zajímavostmi na naučné stezce. Na trase dlouhé 1,2 km vás čeká celkem 11 zastavení. Úvodní trojkřídlá tabule se nachází přímo naproti kostelu sv. Jiří ve stínu ořešáku. Na její přední straně se nachází vedle prostoru pro pozvánky na aktuální akce také základní […]

Zvonice

Po 26 letech je ve zvonici u sv. Jiří opět zvon

Dřevěná zvonice byla u kostela sv. Jiří postavena okolo roku 1500. Osmiboká zděná podezdívka je vystavěna z opuky a uvnitř je vyplněna směsí hlíny a opuky. Důvodem je pohlcení rezonance při rozhoupání zvonů. Z úrovně podezdívky lze vystoupat po schodech do zvonového patra (s okny), nad kterým je vysoká stanová střecha. Zvonice má vzpěradlovou konstrukci. […]

Obnova luk a sadů

Historická ortofotomapa 50 léta

Revitalizace jižních teras hradištního návrší je zatím největším ochranářským projektem našeho pozemkového spolku. Jak je patrné z leteckých snímků, ještě v první polovině 20. století byl tento prostor porostlý pouze vysokokmennými ovocnými stromy. Později však terasy vlivem absence hospodaření zarostly hustými křovinami s převahou svídy krvavé. Vzhledem k poloze teras na hranici Přírodního parku Džbán, […]