Tradicí a dá se říct milou povinností naší základní organizace je každoročně se zapojit do celostátní úklidové výzvy Českého svazu ochránců přírody „Ukliďme svět“.

V posledních letech navíc spolupracujeme přímo s vedením města Libušína, které nám vytipuje vhodnou lokalitu k úklidu a následně zajistí odvoz odpadu.

Už několikrát padlo jméno tzv. „Janovky“, neboli odvalu černouhelného dolu Jan přímo v sousedství městského úřadu. Vždy však došlo k přehodnocení volby s tím, že halda v centru města sice potřebuje uklidit, ale to není práce pro pár dobrovolníků, nýbrž pro profesionály s technikou.

Letos jsme se ale nakonec rozhodli, že se této výzvy nezalekneme a do boje s větrnými mlýny se s vervou pustíme. Přestože se nám zhruba v počtu patnácti párů rukou rozhodně nepodařilo uklidit celý odval, s odpadem jsme bezesporu nápadně zahýbali.

Výzva tak pokračuje do příštího roku a my doufáme, že se najde ještě více nadšenců, kteří nám s úklidem pomohou.